Bruk av MuseScore

Kjære Musescore brukere

MuseScore har åpnet for at kor kan benytte en felles brukerId for  innlogging. Denne er nå opprettet og kan benyttes av alle i Lørenskog Mannskor både på Android nettbrett og iPad.

Ved innlogging må følgende informasjon benyttes:

Mailadresse:  lmkor.musescore@lmkor.no

Passord:  LMKmus1472