Dirigent Kjetil Aamann slutter

Hei

Kjetil ringte meg den  8.ds. og vi hadde en god samtale. Etter det mottok jeg denne e-posten fra ham:

Takk for praten i telefonen. 
 Hverdagen har endret seg dramatisk for meg i løpet av de siste månedene, og jeg kjenner at helsa mi begynner å slites ned også. Så jeg blir nødt til å redusere arbeidsbelastningen min, og sier opp stillingen i Lørenskog mannskor.
 
For LMK vil det kanskje være ønskelig å få inn en ny dirigent for koret så snart som mulig, og dersom dere får på plass en ny dirigent snarlig, er jeg forberedt på å fratre før oppsigelsestiden er utløpt. På den annen side, kan jeg nok arbeide for dere ut vårsemesteret dersom prosessen tar en del tid. 
 
Hvis dere ønsker det, vil jeg selvsagt bidra så godt jeg kan i arbeidet med å få på plass ny dirigent for koret.
Vennlig hilsen Kjetil
 
Jeg svarte Kjetil :
Takk for god prat på telefon i dag.
 
Jeg er sikker på at jeg snakker for alle gutta, om at vi har stor forståelse for at du slik situasjonen din er, må velge bort oppgaver for å prioritere kreftene til din familie og deg selv. 
Vi føler sterkt med deg og Wenche for sykdommene som har rammet barna deres. 
Livet er stort å leve og inneholder så mye. Det dere nå opplever er veldig krevende. Heldigvis, er det gode ressurser i Norge, og jeg håper inderlig at alt som er mulig settes inn for å hjelpe dem og dere.
Er det noe du tenker at LMK kan bidra med, så gjør vi selvfølgelig det.
 
Som sagt har vi styremøte i kveld, og vi samtaler da om din oppsigelse. 
Veldig takknemlig for at du vil gi oss en hånd i prosessen med å finne ny dirigent, og at du kan være fleksibel på sluttdato.
 
Fint hvis du kan ringe meg etter SU møte i morgen, så avtaler vi hvordan vi informerer gutta.
Snakkes også videre på torsdag.
 
Saken ble behandlet på styremøte samme dato, og Kjetil orienterte SU i møte i kveld. Etter samtale med Kjetil i kveld etter SU møte ble vi enige om at jeg sender ut ovenstående informasjon.                    Styret setter igang arbeide med å rekruttere ny dirigent til koret.