Generalforsamling 8. februar 2018

Hei

Innkalling og alle dokumenter er nå lagt ut på vår nettside, gå til:

Medlemsider/Generalforsamlinger/2018.

Du anmodes om å gjennomgå dokumentene før møte, og printe ut de du ønsker å ha med til møte.

Styret håper på stort fremmøte – det blir servert kaffe og kringler i en pause.

Vel møtt