Kjell Ruud Hansen har gått bort

Hei kjære sangervenner. Fikk i dag beskjed om at vårt gamle æresmedlem som var meget aktiv i LMK i en lang årrekke er gått bort. Han begraves/bisettes fra Lørenskog kirke førstkommende fredag klokken 14.00 Det blir nok vanskelig å samle kor nå midt i ferietiden men jeg går ut ifra at de som kjente Kjell og har anledning møter og viser familien at vi satte pris på ham

Per Arvid