LMK 100 år 2020

Hei.

Den 25. oktober i fjor fikk dere nedenstående informasjon.

Ingen meldte interesse for å være med i det forberedende arbeide. Men 100 års feiring skal vi ha og den skal være LMKs lange virksomhet til ære.  Vi anmoder nå gruppelederne om å finne en fra sin gruppe til å være med i arbeidsgruppen som legger frem mål og strategi for halvårsmøte i år.  Navn ber vi om å få senest på Generalforsamlingen den 8. februar.

hilsen Styret                                                                                                                       Svein

 

Lørenskog Mannskor 100 år

Styret har så vidt startet samtale om korets 100 års feiring i 2020, og ønsker at alle kormedlemmene bringes med i planleggingen av dette.

Vi ønsker å utpeke en gruppe på minimum tre medlemmer, men setter ingen grense oppad.

Gruppen gjennomfører en brainstorming med medlemmene og gir Styret forslag til strategi og mål i april neste år, og planen behandles på halvårsmøte i 2018.

Har du lyst til å være med på dette?

Meld fra til Geir Bjarte.

De interesserte vil bli invitert til et oppstartmøte den 15. november i Lørenskog Hus kl 2000, sammen med Styret.