LMK til utlån på Lørenskogs bibliotek

Hei

Det gjelder å ta vare på LMKs historie og virksomhet. Etter å sendt nedenstående henvendelse  til Lørenskog Bibliotek, er nå produktene levert og vi har fått varm takk fra biblioteket. 

Av Albumene har vi mange og hvis noen trenger disse kontakter dere Geir Bjarte. Derimot har vi få av Jubileums heftene.

For fremtiden kan dere nå låne alt på Lørenskog Bibliotek.

Hilsen Svein Bugge-Pettersen

Til Lørenskog bibliotek

1.

Lørenskog Mannskor lagde til kommunens 100 års Jubileum i 2008 et produkt
» Vi Jubler» bestående av:
– En DVD med film fra Lørenskog produsert i 70 årene (utlånt til oss
  fra  kommunen) hvor vi selv produserte tillegg til filmen fra
  Lørenskog i nyere tid, for å illustrere utviklingen.
  Vi la deretter våre sanger fra CD -en inn på filmen.
– En CD med 16 spor,  ett av sporene er en sang til kommunen med
  tittel «Vi Jubler» med tekst av en av korets medlemmer og musikk
   av vår dirigent.
–  Et historiehefte «Lørenskog gjennom 100 år» skrevet av
    Lørenskog historielag.
 
DVD-en og CD-en er montert i et rammebilde sammen med en offset plate av sangen «Vi Jubler», og ble overlevert ordføreren under en presskonferanse. Det henger i kommunens rådhus. 
 
2.
Vi  produserte i forbindelse med LMKs 90- års jubileum en CD med 16 spor, og en CD med 11 spor fra Korkampen hvor mer enn 400 sangere fra skolene Solheim, Fjellhamar, Benterud, Åsen og Kurland,  og Sølvguttene deltok.
 
3.
Jubileumsskrift «For sangens fremgang i 70 år»  fra 1920-1990
4.
Jubileumskrift om koret  «Sangen har lysning» fra 1920-2000
 
Vi mener produktene har kulturhistorisk verdi, og tør spørre om dere har noen mulighet for å forvalte noen eksemplarer av disse produktene.
Gi oss bare beskjed så kan vi levere disse slik at dere nærmere kan gjennomgå dem.
 
Vi håper på et snarlig og positivt svar.
 
Vennlig hilsen
Lørenskog Mannskor