Om høstkonserten

Hei karer,
Det vi øver på om dagen dreier seg i stor grad om høstkonserten i oktober. Det er nok mange som har undret seg over repertoaret, som spenner fra Røvarsongen til Fader vår – og mye annet midt imellom, slik dere vil se hvis dere går inn på noter og settlisten for høstkonserten. Sangerutvalgets ide her er å lage en konsert som tar inn over seg flere ting. For det første har det lenge vært et ønske om å øve/repetere sanger fra basisrepertoaret, og gjerne nye ting som kan gå inn i dette. For det andre skulle repertoaret være mindre arbeidskrevende enn for eksempel fjorårets, slik at vi også har mulighet for å øve til adventskonserten. For det tredje skulle arrangementet være enkelt uten de store utgiftene.
Ideen ble dermed at vi skal vise hva og hvordan mannfolk har sunget opp igjennom tidene fra «urbrølet» (røvarsongen) via munkene, klassisk mannskorsang, arbeidssanger/sjømannssanger, drikkeviser, fotballsanger, kirkesang og så videre. Derfra kom arbeidstittelen «Mannfolk synger» – med undertittelen «Fra puben til Kjerka». Dette knyttes sammen i en historie fortalt av en konferansier.
Vi har fått Nils Nordberg (Lørenskoging mest kjent fra «Radioteateret») til å være konferansier. Vi får støtte av musikk med Alf Knutsen som kapellmester (som vi jo kjenner fra «LMK med venner» m.m.)
2. bass er teknisk arrangør og er godt i gang. Dette blir både bra, variert og trivelig å holde på med!
Per Arvid