Prøve 1. februar 2018

På prøven 1. februar (dvs neste prøve i LMK) skal vi begynne å arbeide med to stykker musikk som vil stå på programmet for høstens konsert. Disse to musikkstykkene er en gregoriansk kyrie (fra Missa de Angelis) og et stykke av Nikolai Kedrov med norsk tekst (Vår Far i Himmelen). Kedrov-stykket er et av de mest populære stykker kormusikk som finnes, så kanskje du har sunget det tidligere – i versjon for blandakor eller mannskor. Vanligvis framføres det med den originale, gammelslaviske teksten med tittelen Otsje nasj (Отче наш).

Vi vil også dra fram årsfest-klassikeren Sölvet.

Noter til prøven ligger i egen settliste på nettstedet. Noten til Missa de Angelis inneholder også de andre leddene i den messa, men det er bare Kyrie vi skal jobbe med, så hvis du vil spare litt regnskog, kan du nøye deg med å skrive ut den første siden.

Den prøvekvelden skal vi også framføre et par sanger for et årsmøte som foregår i kjelleren under kirkerommet. Der velger vi musikk fra det repertoaret vi framførte på Lørenskog kulturnatt, med opsjon på å klare å framføre Sölvet der som en av sangene. Dette finner vi ut innen klokka 20:00 på prøvedagen.