Tidsfrister generalforsamling 7.2.2019

Hei,

Generalforsamlingen skimtes i horisonten.

I forbindelse med forberedelsene til generalforsamlingen 7. februar 2019 gjelder følgende frister som vi ber medlemmer, komiteer og utvalg overholde:

Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende seinest 6 uker før, dvs. 26. desember 2018.

Reisekomiteen og Sangerutvalget leverer sine årsberetninger til styret seinest 11. januar 2019.

Regnskap for Koret og Reisekomiteen leveres styret
seinest 11. januar 2019.

Revisjonsrapporten legges fram på Generalforsamlingen.

Valgkomiteen leverer sitt forslag til valg til styret
seinest 11. januar 2019.

Innkalling og møtedokumenter til Generalforsamlingen vil være hos medlemmene 14 dager før, dvs.  24. januar 2019.

Med hilsen
Geir B. Sætre
Sekretær

(Info. brev om dette er også lagt i dokumentarkiv under mappe for generalforsamling 2019.)