Bestilling av picket skjorter

På forespørsel fra noen av dere vedrørende bestilling av picket skjorter har bestillingsfristen blitt endret til 22.11.2019

Benytt anledningen til å sjekke og evt. endre bestillingen i løpet av uken