Bilder

Hei !

Som dere vet, lager vi i forbindelse med jubileet et nytt historiehefte. Vi ønsker oss flere bilder.

Det gjelder særlig reiser til Liverpool, Tartu, Ribe, Irland og Garching.

Dersom du har bilder fra noen av disse reisene, er det fint om du tar kontakt med Ivar Lilleløkken eller Kaj H. Breistein.