Innbetaling for solgte konsertbilletter

Til alle som har solgt konsertbilletter:

Punkt 1:  Innbetaling skal skje til konto 1310.25.55192

Punkt 2:  Hvis  mulig ikke bruk Vipps til slike betalinger. Det resulterer i at pengene går inn på Reisekomiteens konto i DNB, og i tillegg beholder banken 1,75 % av beløpet.

Punkt 3:  Innbetalingene må gjøres før 31.12.2019.

Avregningen med damekoret MÅ gjøres før årsskifte fordi regnskapet føres etter kontantprinsippet, det vil si avstemmes mot bankkonto.

Hilsen kasserer