Innkalling til Halvårsmøtet

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE 2019

 Tid: torsdag 6. juni klokken 19.00

Sted: Fjellhamar kirke

Tradisjonen med å diskutere og initiere ideer og strategier for framtida for koret vil også i år ligge til grunn for møtet. Eksisterende strategidokument varte formelt ut 2018 og kan være gjenstand for en del justeringer, men Styret foreslår at dokumentet videreføres og ikke tas til diskusjon for revisjon nå. Tanker om strategiene er selvfølgelig alltid velkommen.

Jubileumskomiteen for 100 års jubileet 2020 har allerede gjort en formidabel innsats med forberedelser. Men det er framover nå at den virkelige jobben begynner. Derfor finner Styret det naturlig at mye av fokuset dreier seg om dette temaet i hovedsak i år, og foreslår følgende tema:

  • Statusoppdatering og idemyldring til 100 års jubileet
  • Dirigentens tanker om status, kvalitet og potensiale.
  • Sangerutvalgets tanker
  • Reisekomiteens tanker
  • Potensielle måter å sikre best mulig utbytte etter uttak til jubileet?
  • Annet?

Kaffe og noe å bite i.

Pubkveld!!

Vel møtt alle sammen!

Vennlig hilsen Styret