Tidsfrister

I FORBINDELSE MED LMKs Generalforsamling den februar 2020:

Gjelder følgende TIDSFRISTER, som vi ber medlemmer, komiteer og utvalg overholde:

Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende seinest 6 uker før, dvs.  26. desember 2019.

Reisekomiteen og Sangerutvalget leverer sine årsberetninger til styret seinest  10. januar 2020.

Regnskap for Koret og Reisekomiteen leveres styret seinest                 10. januar 2020.

Revisjonsrapporten legges fram på Generalforsamlingen.

Valgkomiteen leverer sitt forslag til valg til styret seinest                        10. januar 2020.

Innkalling og møtedokumenter til Generalforsamlingen vil være hos medlemmene 14 dager før, dvs.       23. januar 2020.