Åpning av Vasshjulet, Losby.

Denne tirsdagen (22.sept. 2020) var LMK invitert til å være med på snorklipping/innvielse av det restaurerte vasshjulet ved Mønevann i Losbymarka. Arrangør var Lørenskog Kommune. Vi gjennomførte stor generalprøve mandag 21.sept. med alle aktører, musikere, Finn Evensen i rollen som 160 år gammelt gjenferd fra sagbrukshistorien, dansere, ordfører, korister samt teknisk personale for lyd og lys. 
Tirsdag kl. 20:30 var det (etter ytterligere prøving) «Showtime». LMK, som stilte med 25 sangere under ledelse av Kjetil Aamann, framførte «Rett som ørnen stiger» a Cappella samt Losbylinna sammen med Trond Granlund og band (bl.a. Roar Vangen på strenger).