Bruksanvisning hjertestarter

Vår gave til Fjellhamar kirke er på plass i underetagen. Det er fint, men hvis ingen kan betjene den så hjelper det ikke stort.
Her ligger en video som viser hvordan den skal brukes. I tillegg vil det bli en kort gjennomgang i forbindelse med en øvelse.