Dødsfall

Hei

Jeg fikk i dag den triste meldingen om at vårt mangeårige tidligere medlem 1. bass Hans Storrø døde den 30. april. Han ville blitt 85 år 1. mai.

Vi har dessverre ikke en komplett medlemsoversikt i LMK og jeg er litt usikker, men mener å huske at Hans sluttet i 2005. Hans hadde en rekke tillitsverv og koret hadde gjennom ham gode relasjoner til mange nivåer i Lørenskog kommunen hvor han arbeidet i mange år og frem til pensjon. Han var også medlem i Verterankorpset, som LMK har hatt mye samarbeid med.

Hans var  sammen med Gunnar Kristoffersen (også LMK medlem) initiativtaker til å starte Lørenskog Seniorkor i 2006, dette som følge av at begge satt i kommunens Eldreråd. Han var aktiv i dettekoret frem til årskifte i år.

Hans sønn Per Gjermund kjenner vi alle sammen. Han har dirigert korps og kor under 17. mai arrangementet på Flaggfjellet i mange år.

Takk til Hans for allt han har bidratt med til LMK og jeg lyser fred over hans minne.

Hans sitter på stolen til venstre på bilde.