Gudstjeneste og overrekkelse av jubileumsgave fra Fjellhamar kirke 18. okt. 2020

LMK var invitert til å synge og for å motta Fjellhamar kirkes menighet gave i forbindelse med LMK’s 100 årsjubileum. 

Pga. restriksjoner i forb. med Covid-19 måtte de 16 koristene sitte med to stoler mellom hver korist. Dette var utfordrende, men konklusjonen må vel bli at LMK greide seg bra. Dette var iallfall den karakteren dirigenten satte på opptredenen da vi etterpå møttes på kirkebakken. Det var barnedåp med ett barn denne søndagen og koret slapp til etter prekenen med «Sangen» («Rett som ørnen stiger»). Deretter var det «Sanctus» av Schubert. Koret avsluttet (etter kirkeklokkenes avslutning av gudstjenesten) med mektige «An American Trilogy». Dette var LMK’s første framføring av denne sangen.