Halvårsmøtet 2020

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE 2020

Tid: torsdag 11. juni klokken 19.00
Sted: Folkets hus (Dovre)

Vi er halvveis i et helt spesielt år, der 100 års feiringen er satt på vent. Dette vil prege planer og tanker framover. Nye tanker og kreativitet vil derfor være spesielt velkomment på årets møte.

Tradisjonen tro vil det være åpent for diskusjon av ideer og spørsmål som kan bringe koret framover. Som utgangspunkt foreslår Styret følgende dagsorden:

• Åpning av møtet
• Dirigentens tanker etter sin periode i koret. Framdrift, kvalitet og potensiale.
• Aktivitetskalenderen for høst 2020 og vår 2021
• Kort status om 100 års jubileet.
• Sangerutvalgets tanker om kommende periode
• Reisekomiteens tanker og statusoppdatering
• Rekruttering
• Kort økonomistatus
• Nytt fra Akershus sangerforum
• Kapitalforvaltning. Har det skjedd noe etter årsmøtet?
• Eventuelt

Vel møtt alle sammen!
Vennlig hilsen Styret