Kan SANGEN gjennomføres.

Styret og prosjektleder har etter vedtaket som kom fra kommunen i dag sendt nedenstående til alle aktører vi har avtaler med. Ut fra dette gjennomføres øvelsen i kveld som planlagt. Fra informasjon i pressen er 6 personer smittet i Lørenskog, så alle anmodes om å følge de regler som er gitt av myndighetene.

Dato 10.03.2020

Konsert SANGEN Storstua 28. og 29. mars 2020

Kjære alle aktører

SAK: Koronavirus – gjennomføring av konserten.

Kommunen har i dag meddelt følgende:

For å begrense og forsinke mulig smitte av koronavirus, har Lørenskog kommune vedtatt å stenge alle innendørsarrangementer som samler mer enn 500 personer. For mindre arrangementer skal arrangøren gjennomføre en risikovurdering.

Vedtaket er gjort etter smittevernloven §4-1 – forbud mot større arrangementer.

Innbyggere som har spørsmål om kommende arrangementer må kontakt arrangør.

Vi har ut fra dette behandlet hva vi bør/kan gjøre og kommet til

  • Vi fortsetter forberedelsen for gjennomføring av konserten som planlagt
  • Vi følger daglig de vedtak som blir besluttet av kommunen og vil følge disse.
  • Billettsalget har til nå vært meget bra, bare 35 billetter igjen. Vi har bedt Lørenskog hus å reservere disse slik at ikke flere billetter blir solgt.
  • Vi forbereder mulig beskyttelsestiltak og informasjon for dagene 28. og 29. mars.
  • Vi må komme tilbake til alle våre aktører i forhold til antall deltagere, slik at vi imøtekommer grensen for samling av personer.

Ut fra dette anmoder vi om din bekreftelse på at du fortsatt vil delta på arrangementet.

For Lørenskog damekor og St.Laurentiuskoret ber vi dere oppgi hvor mange sangere som vil delta.

Vi vil ut fra disse opplysningene komme tilbake om deltagelsen.

Vi ber om snarlig respons på dette.

Med vennlig hilsen

Lørenskog Mannskor

Sign                                                      sign

Per Arvid Nordli                               Svein Bugge-Pettersen

Formann                                            prosjektleder.