Konsert VÅRSTEMNING 14. mars 2021

Hei

Som informert om i annen informasjon har SU og dirigenten gjennomgått kjøreplan og repertoar for konserten, og gjort endringer ut fra at det ikke har vært mulig å gjennomføre øvelser i den senere tid. Pt er det jo også usikkert med oppstart av øvelser i januar, men vi har i dag meddelt våre to gjestekor at vi planlegger for at konserten gjennomføres.

Dette innebærer at vi alle lærer tekster og øver på sangene hjemme. Vårt utmerkede Musecore gjør dette mulig for oss,  Det gøyeste er å fremøver sanger som vi kan, så da er det bare å la naboer og familiemedlemmer ha gleden av øvelsene frem til konsert, og så nyte det i fulle drag søndag 14.3.21.

Annonse for konserten ligger på nettsidene til Lørenskog Hus og vår egen, samt Facebook side til Akershus sangerforum. Markedsføringen blir intensivert på nyåret.

Les på; http://www.lorenskoghus.no/event?id=26509 om konserten og billettinformasjoner, slik at dere kan besvare spørsmål om dette.

Kjørplan Vårstemning