Møtereferat Sangerutvalget 08.09.2020

Møtereferat tirsdag 8.september 2020

Til stede: Bjørn G.Sørum, Kjetil Aamann, Bjørn Håkonsen

Fravær: Ole Jacob Veen, Bjørn Helgar

 

Referat

Jeg hadde ingen agenda til dette møtet, men jeg har laget et referat som jeg har delt i tre punkter

 

  1. Tanker omkring låter fremover

Svein Bugge Pettersen ønsker nå går det rett på dunken kanskje noe omskrevet pga Corona situasjonen. Denne venter vi med å gjøre noe med til etter høstens konserter da vi begynner å ha nok å gjøre

Kjetil Aamanns innspill: American Trilogy av Elvis Prestley. Nesson Dorma, ingen skal sove, opera sang. Kjetil vil legge ut Nesson Dorma under link når han gir oss detaljer til torsdagens øvese. Så kan vi begynne å øve på denne. I tillegg blir det Bring meg vin, samt låtene vi skal synge sammen med Trond Granlund. Vi landet også på å bruke Sangen som vår egen låt til åpningen av Vassjulet 22.september 2020.

 

Vi snakket om et fast repertoar som vi alle kan utenat. Bjørn Håkonsen foreslo at vi fokuserer på noen drikkeviser. Vi er enige om at vi må begrense antallet sanger under fast repertoar slik at det blir enklere å lære dem vi har. I tillegg hadde Kjetil et godt poeng i at låtene bør være enkle å lære slik at nye medlemmer enkelt kan synge med på pub.

Drikkeviser i egen konsert.

Potensial for egen konsert kan være drikkelåter fra 1800-tallet. Det var drikkeviser i Christiania. Alt fra Sverige til Tyskland.

 

Vi snakket her om følgende sanger:

Puer Natos in Betlehem. Med akkord skjema fra Isnt she lovely av Stevie Wonder.

Det lyser i stille grender- Kjetil lager et eget arr. på 4 stemmer.

Julekveldsvise allsang.

Deck the halls

Go tell it on the mountain

Eventuelt Nordnorsk Julesalme om dette lar seg gjøre med corona avstand.

 

  1. Nettbutikker vi kan gå inn på for å finne potensielle sanger                                                                  Sheet Music plus.com

Under mens choir. Søke i mannskor. Flere ulike forlag. Alfred Choral og Hal Leonard Choral har mange låter.

  1. Musescore.com

 

Bjørn Gunnar og undertegnede snakket om at vi i gruppa burde samles en kveld i Lørenskog Hus og gå gjennom ønsker vi har funnet under f.eks. disse to sidene på nettet. Sheet Music plus er den største siden på nettet. Spesielt  Alfred Choral og Hal Leonard C