Refusjon billetter SANGEN

Hei                                                                                                                                                                                         Viser til tidligere informasjon om refusjon av kjøpte billetter til «SANGEN» (og info på Zoom møte i går)

Se info på karusellen på nettsiden om hva en må gjøre!

Det er 71 billetter som fortsatt ikke er refundert, så har dere noen dere kan tenke dere ikke har gjort det, vær snill å minn dem på dette.

Etter fellesferien slutter refunderingen fra Lørenskog Hus, pengene overføres til koret og vi må selv stå for tilbakebetaling.  Hjelp til slik at Leif slipper dette arbeidet.