Sangerutvalget

Sangerutvalget består i 2020/2021 av følgende personer.

Bjørn Helgar, Brede Larsen, Bjørn Gunnar Sørum, Ole Jakob Wehn og Bjørn Håkonsen. I tillegg er dirigenten med i utvalget for å sikre musikalsk kvalitet.