Tidsfrister – Generalforsamling

I FORBINDELSE MED LMKs Generalforsamling 4. februar 2021
gjelder følgende TIDSFRISTER, som vi ber medlemmer, komiteer og utvalg overholde:

Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende seinest 6 uker før, dvs.   24. desember 2020.

Reisekomiteen og Sangerutvalget leverer sine årsberetninger til styret senest    07. januar 2021.

Regnskap for Koret og Reisekomiteen leveres styret senest                                      07. januar 2021.

Revisjonsrapporten legges fram på Generalforsamlingen.

Valgkomiteen leverer sitt forslag til valg til styret senest                                                  07. januar 2021.

Innkalling og møtedokumenter til Generalforsamlingen vil være hos medlemmene 14 dager før; 21. januar 2021.