Utsettelse av Konsert SANGEN

Nedenstående er nå sendt til alle gjesteaktørene etter drøftelse mellom Per Arvid, Mads og Svein. Pga. situasjonen og at LH måtte ha en omgående tilbakemelding ble det ikke tid til å drøfte med hele styret.

AD Konsert SANGEN utsettelse. Hei Vi viser til informasjon om utsettelse og takker for svarene på om dere kan stille den 22. november 2020. Med bakgrunn i svarene og den store usikkerheten som råder om når det hele er over, har vi besluttet ikke å gjennomføre konserten den 22. november.
Vi ønsker veldig å få gjennomført konserten. Konserten var utsolgt og vi er sikre på at det ville bli en hyggelig og fin opplevelse, for både aktører og publikum.
Vi har reservert Storstua 27. og 28. mars 2021, og håper dere alle har anledning til å delta da.
Beklager at det blir mye kommunikasjon om dette, men ber dere igjen bekrefte, absolutt raskest mulig, om dere kan være med på disse datoene. Vi håper det! (Vi går ut fra at dere som svarer for grupper/kor svarer på vegne av disse)
DA GJENNOMFØRER VI KONSERTEN MED BRASK OG BRAM bare ett år forsinket – håper vi!!.