VÅRSTEMNING

Hei

Annonse for konserten vedlegges til orientering og bruk i markedsføringen for salg av billetter.

Som dere er inneforstått med er det endel utfordringer med arrangementet pga smitterestriksjoner, og hvilke som vil gjelde på konserttidspunktet er det jo i dag ingen som kan si med sikkerhet.  Dette gjelder både salg av antall billetter og hvordan konserten kan gjennomføres. De bill. som nå selges er unummerert.

SU jobber nå med å gjennomgå vårt repertoar og informasjoner om dette kommer snart så dere kan starte å øve. Hvis vi kan komme igang med øvelser fra januar har vi 10 pluss seminar 28. og 29. februar. Noter datoene.

Vår annose legges i dag ut på Kulturhusets nettside.

Annonse mars 2021 176x176NY blå 2  

Lørenskog Hus har informert oss om:

Billetter selges på nett og i Veiviseren som vanlig. Vi endrer  fortløpende etter gjeldende smittevernregler, 

Kapasiteten slik det er nå er ca. 90 i salen + 30 på galleriet.

All info om smittevern skriver vi inn på hvert arrangement sin nettside, så dere trenger ikke å skrive dette inn i deres tekst.

Det er foreløpig uklart om Kulturprogrammet vil distribueres til alle husholdninger eller kun være tilgjengelig på huset og andre egnede steder i kommunen. Antakelig vil den være i trykk i løp av desember.