Vi avlyser!

Hei igjen venner!
Jeg ber dere se bort fra meldingen fra meg tidligere i dag. I løpet av timene siden denne har jeg forsøkt å oppdatere meg på den nye situasjonen. Det er ikke lett, da signalene peker i alle retninger. Det er klart for meg at vi ikke bryter regelverk ved å møtes, men det er allikevel dårlig timing å gjennomføre i kveld. Jeg begrunner det slik:
-Vi er en gjeng med spesielt utsatte
-Det er nærmest utenkelig at vi ikke kan oppleve smitte blant våre medlemmer – ikke fordi vi ikke holder orden på smittevernet, men fordi folk treffes også andre steder
-Jeg ønsker ikke at koret skal komme i fokus på grunn av smitte.
-Vi trenger å avklare før neste øvelse
Det er nå en nasjonal gruppe som jobber med spørsmålene for kor og korps. De kommer tilå anbefale at det tas en pause fra aktiviteter i kommuner der det er smittetrykk. Der er desverre vi.

Så får vi holde motet oppe og håpe vi treffes snart karer!
Per Arvid