Vi ses!

En kort påminnelse om halvårsmøtet på Dovre i kveld klokken 19.00. Innkalling og forslag til dagsorden finner dere i tidligere nyhetsmelding fra meg. Og så er det pubkveld etterpå for de som ønsker:o)
Per Arvid