Covid oppdatering

Jeg har fått melding fra Kjell om at han også har testet positivt, så anmodningen om testing står absolutt fortsatt!
Per Arvid