Innkalling til halvårsmøte 2021

Innkalling til halvårsmøte 2021

Tid: torsdag 3. juni klokken 19.00

Sted: Zoom

Nær alle aktivitetene det siste halvåret har foregått digitalt. Dette har vært slitsomt både for medlemmene, dirigenten og sangerne. Allikevel har medlemmene vist en fantastisk lojalitet og oppmøte på øvelsene. Dette er noe vi skal være stolte av og hegne om videre. Det er fremdeles ikke mulig for hele koret å treffes fysisk, heller ikke utendørs. Men pandemien er heldigvis på retur i takt med økende vaksinering, og vi må derfor forutsette at vi kan ha normale øvelser når vi starter opp til høsten. I vanlig ånd er derfor kreative ideer velkomment.

Som utgangspunkt foreslår Styret følgende dagsorden:

  • Åpning av møtet
  • Aktivitetskalenderen for høst 2021 og vår 2022
  • Rekruttering
  • Dirigentens tanker om vårsemesteret som har vært, og om kommende høst.
  • Sangerutvalgets tanker om kommende periode, spesielt med tanke på rekruttering.
  • Reisekomiteens tanker om framtidige arrangementer
  • Kort økonomistatus
  • Eventuelt
  • Digital pubkveld

Vel møtt alle sammen!

Vennlig hilsen Styret