Julaften opptreden avlyses også!

Styret har, etter dialog med kirken, også valgt å avlyse planlagt opptreden på julaften. Merk dere det alle som planla å delta.