Opera på Oscarsborg

Temaet om å prøve seg som operasanger på Oscarsborg i sommer ble nevnt på en øvelse. Her er en link fra Norsk sangerforum for interesserte https://www.sangerforum.no/nyheter/oscarsborgoperaen