Oppdatert hjelp til hjemmeøving – An American Trilogy

Yo karer,

Nå ligger det en oppdatert versjon av An American Trilogy i notearkivet. Tempo er justert ned til omtrent det vi har brukt på øvelser i Fjellhamar kirke, og jeg har rettet opp en feil i B2-stemmen.

Rock on
Kjetil