Referat fra møte i sangerutvalget i Lørenskog Mannskor 4.mars 2021

04.03.2021

Referat Sangerutvalget gjennomført på Zoom

Til stede: Bjørn Helgar, Bjørn Gunnar Sørum, Kjetil Aamann, Ole Jakob Wehn og Bjørn Håkonsen

Fravær: 

 

Sak 1/2021

Konstituering av nytt sangerutvalg

Sangerutvalget 2021 består av:

Bjørn Gunnar Sørum                       1. Tenor

Bjørn Helgar                                     2. Tenor

Kjell Halvorsen                                2. Bass

Ole Jakob Wehn                              2. Bass

Bjørn Håkonsen                               1. Bass

 

Bjørn Håkonsen er konstituert som leder for Sangerutvalget 2021.

 

Sak 2/2021

17.mai program

 

Sangerutvalget har valgt å benytte de samme sangene i 2021 som var planlagt brukt i 2020.

«Til Østerland vil jag fara» har koret ikke sunget så lenge jeg har vært med. Så det er lenge siden vi har fremført denne. Derfor ble vi i utvalget, sammen med Kjetil, enige om at vi bruker noe tid på denne allerede fra øvelsen førstkommende torsdag. Derfor står det nr. 1 bak denne sangen.

 

Flaggfjellet

Gud signe Noregs land

Landkjenning

 

Kirken

Gud signe vårt dyre fedreland

Norges fjeld

 

Sykehjem

Til østerland vil jag fara – Nr. 1

Norges fjeld

Gud signe vårt dyre fedreland

 

Sak 3/2021

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.