Registrering av solgte billetter Adventskonsert

Sum antall solgte billetter skal registreres på hjemmesiden under menyvalg Medlemssider => Påmeldinger

Velg riktig hendelse, «Billettsalg advent 2021» for å komme til registreringsbildet.

Klikk på linken under for å se hvordan billettsalg skal registreres. Benytt kommentarfeltet nederst til å angi antall billetter til første og andre konsert som vist i eksemplet.  

Hvordan registrere solgte billetter