Seminar 27 november 2021

Hei sangervenner,
Vis det er noen som ønsker singelrom på Klekken må det meldes til
ivar@tastetrykk.net innen onsdag 10 november. Vis ikke blir du plassert i
dobbeltrom.

Vi trenger 5-6 biler for å ta oss til Klekken så vis det er noen som
melder seg som sjåfør er det fint. Jeg stiller med bil. Når jeg har fått biler
setter jeg opp en liste med hvem som kjører i de forskjellige bilene eller
om vi bare møtes på Esso stasjonen på Metro og fyller opp bilene der.

Mvh
Reisekomiteen