Tidsfrister – Generalforsamling 2022

I FORBINDELSE MED LMKs Generalforsamling den 10. februar 2022
gjelder følgende TIDSFRISTER, som vi ber medlemmer, komiteer og utvalg overholde:

Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende seinest 6 uker før, dvs.   30. desember 2021.

Reisekomiteen og Sangerutvalget leverer sine årsberetninger til styret seinest    13. januar 2022.

Regnskap for Koret og Reisekomiteen leveres styret seinest                                   13. januar 2022.

Revisjonsrapporten legges fram på Generalforsamlingen.

Valgkomiteen leverer sitt forslag til valg til styret seinest                                                13. januar 2022.

 Innkalling og møtedokumenter til Generalforsamlingen vil være hos medlemmene 14 dager før, dvs.        27. januar 2022.