Amanuensis og musikker Egil Schancke døde i går

.
Egil var LMKs faste repetitør fra 1990 til 2001 – da Frank Telstad var vår dirigent. Han fulgte oss på mange konserter og på reiser i inn og utland bl.a. i Irland. På Allsang konsertene som koret hadde i mange år i den gamle Storstua på Triaden, en storhetsperiode i korets liv hvor vi var 60-70 aktive sangere, var han alltid med. Han var på hver øvelse, og ofte ble koret delt i bass og tenor grupper, hvor Egil innøvet med tenorene. Koret hadde ikke Musecore, eller CD-innspillinger på den tid.
Da Lørenskog seniorkor ble dannet i 2006, ble Egil deres faste pianist, og var aktiv her til for ikke lenge siden.

Han var en glimrende pianist og spilte all slags musikk. Han tolket Grieg, Scubert, Copin og de andre store, samtidig var han et levende leksikon om musikkhistorie og komponister og holdt en rekke foredrag.
I Jubileumsboka vår år 2000, står det; «skyt ikke på pianisten for han er vi glad i» dette var etter en mislykket start da koret skulle synge for biskopen i Fjellhamar kirke.
I mange år spilte og sang han sammen med en av våre tidligere kormedlemmer Erik Riis i juletida hvor de hadde mange oppdrag.

Vi lyser fred over Egils minne og takker for alt han gjorde for at vi skulle være et godt kor og ha det bra.

Egil