12-13.11.2022. Filminnspilling i Berghallen Øyer

Denne helgen var vi invitert til å gjøre en innspilling av «bergsprenger»-sanger i Fjellhallen ved veimuseet i Øyer. Gjennom et kormedlem kom det et ønske fra NFF (Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk) og NFSM (Foreningen for Norsk Fjellsprengningsmuseum) om å gi koret i oppdrag å gjøre film og lyd- innspilling av en del sanger med tema knyttet til fjell og bergdrift. Meningen med dette var å skaffe nevnte forening profileringsmateriell. Prosjektet ble gjennomført 12-13 november med overnatting på Hunderfossen Hotell.  Reisekomiteen sto for planlegging og kontakt med hotell og busselskap.