Flyer til konsert SANGEN

Hei

Kast tidligere flyer, vedlagte er korrigert. Gitarist Roar Vangen er kommet med, og bytt ut på FB sider.

Håper alle jobber med å spre invitasjoner til venner familie, bekjente, FB-grupper osv. osv.

Fyler 14.3.22