Forberedelser til 17 Mai. Vi sees til felles-øving i kveld.

Minner om felles-øving sammen med damekoret og orkester i samfunnssalen på Kjenn.
For de av dere som trenger å øve ekstra på tekst på Landkjenning og Norsk Fedralandssong (Gud signe Norigs land), er det lagt ut egne tekst-ark i notearkivet for disse to sangene.

Kaj

Formann