Guttetur til København

Hei karer. Dere kan nå gå inn på påmeldinger og melde dere på guttetur til København.
Det er fint om dere bruker skjemaet til å avslå også, gjerne med en kommentar dersom 16. sept. kan være en heller ønsket dato.
Skjemaet er åpent fram til 26 mai.

Reisekomiteen