Husk påmeldingsfrist 1. november.

Hei alle. Nå er det knapt 25 dager til 1. november og fristen for å betale depositum.

Depositum er kr. 2000 pr. reisende
For medlemmer/sangere utgjør dette også egenandelen. Resten av reisekostnaden (13000) dekkes av kor/reisekasse).
For påmeldt ektefelle/samboer kommer det senere et tillegg på kr. 6500.
Pr. i dag (5. okt.) er det 38 påmeldt, derav 21 sangere (tre 1.tenor, fem 2.tenor, seks 1.bass, syv 2.bass) 

Det er plass til 50 reisende på denne turen.

Formann/Kaj/Reisekomiteen