Info

Hei
Har snakket med vårt Æresmedlem Bjørn Løkken i dag, og skal hilse alle fra ham. Han fikk et slag i vinter og nå senere har de funnet en svuls som han behandles for og har vansker med å snakke. Han er ved godt mot. Hans datter komuniserte mellom oss. Jeg hilste fra alle gutta i koret og ønsket god bedring. Det satte han stor pris på.