Prøve 3. mars 2022

Kjære sangerbror,

Jeg håper vinterferien har gjort deg godt. Nå er det bare en måned til konsert, så all prøvetid vi har framover er viktig. I notearkivet finner du settliste for konserten, og framover er det viktig at du har med deg notene til alt sammen. I morgen kommer vi til å begynne å arbeide med sanger som skal framføres med solist, i tillegg til korstoffet som vi har jobba med den siste tida.

Vi ses i kirka.
Kjetil