Referat fra møte i Sangerutvalget 25.oktober 2022

Møtereferat fra Sangerutvalgets møte tirsdag 25.oktober 2022, kl. 18.00 (Zoom)

 

Til stede: Ole Jakob Wehn, Bjørn Gunnar Sørum, Bjørn Helgar, Kjetil Aamann, Jan Rohde, Kaj Breistein og Bjørn Håkonsen (ref)

 

Hoved-agenda for kvelden var sangene som skal synges i opptaket fra Bergsprenger museet på Lillehammer.

Sangene vi synger er:

  • Sixteen tons
  • Rallarvise
  • Norges Fjeld
  • Nisser og Dverger (flerstemt eller unisont det samme)
  • Ola Tveiten (flerstemt eller unisont det samme)
  • også Sølvet.

Dette blir ikke 30 min slik det er antydet fra oppdragsgiver. Det ligger snarere på ca 13 minutter ferdig innspilt. Vi tror likevel at kvalitet blir viktigere, og dette er innenfor det vi kan levere av godkjent kvalitet i forhold til den tiden vi har.

Til noen av disse er det behov for akkompagnement, fortrinnsvis en gitarist som kan spille ferdig skrevne arrangement som Kjetil lager.

Jan forhører seg med Lillehammer Lyd og Bilde om hvilken lokal helt som kan benyttes som gitarist. For å gjøre dette billigst mulig ble vi vel enige om at en dag med gitaristen er nok. Den andre dagen tar vi opp a capella låtene.

I tillegg tok vi opp følgende saker:

Kaj tok opp spørsmålet med Jan (som representant for oppdragsgiver) vedr. økonomi. Dette er et oppdrag, og oppdragsgiver har hittil ikke nevnt hvor mye de vil bidra med. Jan har forhørt seg og sier at de vil dekke middagen i fjellhallen for sangere/sjåfør. Kaj spør om ikke det er naturlig at oppdragsgiver dekker ovennevnte behov for musiker. Utgifter vil bli i størrelsesorden 20-25000 for buss, 2500 for hver sanger til kost og losji pluss dekning til ovennevnte sanger.

Flashmob mulighet i perioden mellom turen til Lillehammer og adventskonserten.

Den beste låta vi kan ta på dette oppdraget vil være An American Trilogy. Her kan vi velge om alle eller bare noen av første bassene skal åpne alene. Men Kjetil var tydelig på at vi må ha et eller annet keyboard e.l. med oss og noen som kan spille på dette slik at vi kan ha akkompagnement. Vi må finne et egnet sted for denne opptredenen.

Vi drøftet i denne sammenheng også

 

Våren 2023

Det tidligere nevnte samarbeidsarrangementet ved påsketider blir ikke noe av. Koret kommer til å ha fokus på det vi må ha med oss / prestere på turen til Østerrike. Den tredje dagen er det lagt opp til en konsert i kirke i Kitzbühel. Er det mulig at vi pusser støvet av Reinberger og framfører noe av dette der. Da er vi avhengig av samarbeid med en organist der nede. 

Oslo seniorkor skal framføre Stabat Mater for blandet kor, strykere og orgel. Kjetil antyder at det er åpning for sangere/koret å bli med på dette. Kjetil kjenner verket og kan innstudere med oss.  Anne Sandvik er dirigent. Opptreden ifm. påske.

Vi trenger også noen sanger til turen vår i Østerrike. Noen gamle norske klassikere bør være med, som sangerhilsen og Norges Fjelde. I tillegg kanskje noen drikkeviser på norsk og svensk. Der var det mange muligheter i linken under

 https://musescore.com/user/3099636/sets/2078656

 

Det er de drikkevisene Kjetil hadde sendt oss fra Musescore. Jeg hørte på flere av dem og fant at mange sikkert kan være en hit 😊!

 

Høsten 2023

Kaj lurte på om det kan være en ide å invitere til mannskor konserten på nytt, konserten med Gullberg koret og flere. (husker ikke resten)

I så fall bør vi snart sende dem en henvendelse slik at vi alle setter av påtenkt dato.