Referat fra møte i Sangerutvalget og sangene vi fremfører på konsertene i april

  1. April (sangen)

Lørenskog mannskor skal synge følgende sanger alene på denne konserten:

  • Sangen
  • Norges Fjeld
  • Lørenskog Mannskor 100 år
  • He aint heavy He’s my brother
  • An American Trilogy

 

26.April (Sangertreff Grorud)

Lørenskog mannskor synger følgende sanger på sangertreffet i 2022

  • Lørenskog Mannskor 100 år
  • He aint heavy He’s my brother
  • An American Trilogy
  • Nessun Dorma

 

Kommentarer til Sangen 3.april.

Tanken er at vi markerer åpningen på denne konserten med de to låtene Sangen og Norges Fjeld som representerer Lørenskog Mannskors eldre historie. De to sangene er de eneste sangene vi synger akapella. Det passer bra å ta disse i starten av konserten og så avslutte første del med Lørenskog Mannskor 100 år som markerer starten på «jubileumskonserten». Så tar vi de to sangene He aint heavy He’s my brother og An American Trilogy i del to vi synger alene. MAO flytter vi Norges Fjeld opp fra andre til første del vi synger alene. Og så legger vi inn An American Trilogy som en femte sang som vi synger på konserten alene.

 

På vegne av Sangerutvalget

Bjørn Håkonsen