Sangerbror Bjørn Løkken gått bort

Det er trist å meddele at Bjørn Løkken gikk bort i dag ved tretiden.
Han var født i juli 1938, medlem fra mars 1963, og Æresmedlem fra 2011.
Akershus korforbunds fortjenestemedalje i 2006.

Bjørn var svært aktiv i drøftelsene I 1985 hvor Norges Korforbund ble grunnlagt ved sammenslutning av Norges Landssangerforbund og Norges Sangerlag. Norges Korforbunds fylkesorganisasjon i Akershus vedtok på ekstraordinært årsmøte 7. november 2001 med stort flertall å melde seg ut av Norges Korforbund og inn i det nyetablerte Norsk sangerforum.

Det er en del år siden Bjørn var aktiv i koret, og mange av våre nåværende medlemmer har ikke truffet ham. På 60-tallet da koret var i en krise med lavt medlemstall ned i 10, bidro Bjørn til veksten i koret igjen, og vi kom inn i en glansperiode.

Han har en sønn som heter Per Ivar som også har vært medlem i LMK.
Jeg hadde en god telefonsamtale med hans kone Jorun i går og han var klar over at gamle korvenner tenkte på ham.

Bjørn ble rammet av hjernesvulsts og døde på Rolvsrud hjemmet.

Kaj kommer tilbake til om koret er ønsket til noen deltagelse i begravelsen.