Takk for fin konsert

Hei alle mann.

Gode tilbakemeldinger fikk sikkert alle etter konserten, og det strømmer inn med takk også fra gjesteaktørene som var med oss og gjorde dette til en – mener vi kan bruke ordet suksess og vårt 100-års jubilum verdi.

Mange rosende ord om koret ble mottatt fra ordfører og alle våre gjesteaktører, som sa at de syntes det var hyggelig å få delta og bidra. Samarbeidet med alle aktørene har hele veien vært fint og positvt. De har vært tålmodige og forståelsesfulle for to utsettelser. Lørenskog kommune har gode krefter i sitt kultuliv, og den eldste av dem alle – er vel den beste?

Flere av publikum uttrykte til meg at de var imponert over mannskoret og at vi kunne stå så lenge, de tenker kanskje at vi er gammel gjeng – men det motbeviste vi!

Dette er en karamell vi kan suge på et godt stykke fremover.

Beklager hvis noen oppfattet meg litt «sjefette», men tiden var knapp, mange detaljer skulle på plass og det gjorde de.

Også er det slik at vi skjerper voldsomt når tiden er inne.

En spesiell takk til Kjetil, Du er en fantastisk inspirerende person med smil når vi gjør bort oss og med en dirigering som er lett å forstå. Jeg vet jeg har alle gutta med meg når jeg sier dette.

Det blir spennende å se hva vi kan levere til Redd Barna.

Med dette er 100-års jubileumet feiret og komiteen takker for seg.

Riktignok gjenstår en utenlandstur som Reisekomiteen tar seg av.

Vel blåst!!